Březen 2016

Héra

13. března 2016 v 10:32 | Martinoraptor |  Bohové
Ochránkyně manželství, královna bohů (ačkoliv jen natolik jak jí to tehdy její podřízené postavení coby ženě dovolovalo) a manželka nevěrného Dia - tak lze nazývat Héru. Jedná se o nejmladší dceru Krona a Rheiy. Ani ona se nevyhnula osudu svých sourozenců a skončila v břiše svého otce spolu se starší Démétér a ještě starší Hestiou a později i bratry Hádem a Poseidónem. Byla však samozřejmě nesmrtelná a tak vychována sestrami dospěla. Po jejím "vysvobození" jí bohyně Tethys odnesla do bezpečí až na ostrov, někam na kraj světa. Po válce jí tam její nejmladší bráška Zeus našel, na první pohled se do ní zamiloval a v podobě kukačky se k ní přiblížil (nejspíš aby jí hned nevyplašil), svedl ji a následně odvedl na
Olymp. V radě bohů připadla Héře ochrana manželství. Starala se tak o neporušitelnost a posvátnost svazku, sesílala párům potomstvo a pomáhala ženám při porodu. Sama byla velice věrná a snažila se aby se její "dokonalá rodina" opravdu dokonalá byla. Ironií je, že si vzala toho největšího záletníka z celé řecké mytologie. Zeus si své ženy nade všechny vážil - což ohledně vyžadoval od všech ostatních bohů - a nejspíš i skutečně miloval, ale když viděl nějakou krásnou bohyni (a vypadat dobře, to ony uměly) - nedalo mu to. Krom toho měl poměr i se smrtelnými ženami, z čehož vznikli i ti největší hrdinové antického Řecka. Pokaždé když se Héra o nějaké jeho aféře dozvěděla, ztropila takovou scénu až se doslova otřásal Olymp a na Zemi vznikaly strašlivé bouře. Když například Zeus zplodil Hérakla (což vlastně znamená "Sláva Héře"), přímo fanaticky jej pronásledovala a chtěla jej zabít. Došlo to tak daleko, že jí Zeus musel svázat řetězy a pověsit mezi nebe a zem. Až na tento extrémní případ se však s manželem nakonec vždy dohodla a zklidnila. Sama s ním měla tři Děti: Area (boha války), Héfaista (boha kovářů) a říká se, že i Hebé(bohyni mládí). Jejími mocnými zbraněmi byly mlhy, hromy a blesky a celkově strašlivé bouře. Uměla také libovolně měnit svou podobu (proč jí Zeus proboha podváděl, když už ho "nebavila" mohla se "přestrojit" - určitě by ho to moc povzbudilo). Krom toho se jednalo o překrásnou ženu, někdy bývá označována jako "kravooká" což však není myšleno posměšně, ba naopak. Vychází to z názoru, že krávy mají krásné, velké oči. Většinu času se sice zdála být milá a důstojná, ale mezi její typické vlastnosti určitě patřily hlavně velká žárlivost, příkladná věrnost, ale podle mě i hysterie kombinovaná se železnými nervy, jelikož Dia přesto všechno nikdy nevzala po palici bleskem. Staří Řekové si jí velmi vážili a zasvětili jí páva, kukačku, jeřába (ptáka - abychom si rozuměli), žezlo, obětní misku a granátové jablko.