Červenec 2017

Apollón

28. července 2017 v 18:18 | Martinoraptor |  Bohové

Kdybych měl jmenovat nějakého všestranného boha, první by mě pravděpodobně napadl Apollón. Je synem boha Dia a Léto - bohyně plodnosti. Spolu se svým dvojčetem, o den starší Artemis, vládkyní měsíce a lovu se narodil na ostrově Delu. Tehdy se jednalo o plovoucí ostrov, kam Léto uprchla před žárlící Hérou a její stvůrou, Pýthónem. Když tam Léto vstoupila, zařídil Zeus, aby se z moře vynořily dvě skály, které netvorovi zahradily cestu a zároveň upevnily Delos na místě. Když pak dospěl, snesl se dolů, aby se hadímu drakovi Pýthónovi pomstil (python je mimochodem v překladu "krajta"). Zasypal jej šípy a draka zabil. Jméno země změnil z Pýthó na Delfy a založil tam svou nejznámější věštírnu. Na tomto místě se taky každé čtyři roky pořádaly Pýthické hry, zasvěceny právě jemu. Krom věštění, byl však v mytologii i bohem a vládcem moru, uzdravení, lukostřelby. Měl moc nad kolonisty, tancem, rozumem a všeobecným uměním, od hudby až po sochařství. Byl rovněž ochráncem stád a v pozdějších dobách, jelikož byl ztotožňován s bohem Héliem, i vládce světla a slunce. Mezi tím vším působí jeho morové schopnosti možná trochu nepatřičně, ale bůh svými "nemocnými" šípy údajně trestal nedodržování jím zavedených pořádků (říkám si, co asi provedli ti chudáci ve 14. století). Jako bůh umění měl pod sebou (doufám tedy, že ne doslova …) všech devět můz - drobné bohyně múzických umění (tanec, tragédie, epické a veselé básnictví, hudba a lyrické básnictví, astronomie, dějepisectví, milostná poezie). Jako jeden z dvanácti hlavních olympských bohů, kteří předsedali v radě, se v mýtech objevoval poměrně často. V trojské válce například bojoval na straně Trojanů, chránil je a v závěrečné bitvě, vedl právě on šíp, jenž usmrtil Achillea. Důležitou roli hraje v několika milostných příbězích, ve kterých však bohužel - i přes svou krásu a všeobecnou oblíbenost - neměl příliš štěstí. Jednou jej totiž, jako pomstu, zasáhl svým šípem, bůh Erós (v podstatě amor) a donutil jej zamilovat se do nymfy Dafné. Tu pak zasáhl jiným šípem, aby Apollóna nechtěla. Nymfa se nakonec ze zoufalství proměnila ve vavřínový strom. Jindy zase soupeřil Apollón a Zefyros o srdce krásného Hyakintha. Ten si za přítele nakonec vybral Apollóna. Když spolu jednou házeli diskem, Zefyros ovládl vítr, disk Hyakinthovi vrátil a zabil ho tím. Z jeho krve pak vyrostl první hyacint. No, a kdyby měl někdo zájem o umění, nejcennější obraz v ČR, vystavený v Kroměříži, zachycuje trest namyšleného satyra Marsya, jenž si myslel, že v hudební soutěži dokáže porazit samotného boha hudby.